Kết thúc buổi học, cô giáo yêu cầu tôi ở lại để trao đổi về tình hình lớp rồi tôi và anh bước vào phòng dụng cụ. Khi tôi vừa bước vào, cô giáo đã khóa trái cửa và đè tôi ra để hôn. Bản chất đĩ của tôi thức tỉnh, và tôi phối hợp với giáo viên. Cô giáo cởi áo và quần của tôi trong giây lát và tôi chỉ còn lại nội y.