Đồ ngốc, đi tắm đi. Mẹ tôi hạnh phúc. Không biết bú lồn đàn bà là gì ah, con Trinh cũng biết bú lồn và thổi kèn. Mẹ đang bú lồn thì sướng quá, đúng lúc lại bị kích thích.