Tay banh ra thì cái lồn hiện ra trước mắt tôi, nhìn sơ qua là thấy cái lồn của cô ấy cực kỳ nhiều lông, thật sự cái nhìn đầu tiên của tôi cái lồn của cô ấy không được tốt lắm nhưng cũng không sao, được cái lồn mới nên cô ấy. có thể đeo vào và lấy ra.