Cô ấy sợ hãi chạy đến và ôm chầm lấy tôi. Tôi biết thuốc kích dục cũng đã bắt đầu ngấm với Ngọc nên tôi nhanh chóng nhân cơ hội đó mà ôm chầm lấy ngọc. Một tay mơn trớn bờ mông em, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Ngọc lên đặt lên đó một nụ hôn. Hôn Thu xong thì bàn tay đó sẽ đặt lên ngực em để bóp vú ngọc.