Tôi không biết rằng ở phòng bên cạnh chị tôi áp tai vào tường nghe tôi rên rỉ, chị Hồng cũng nóng quá, bất giác chị bước lên bóp ngực. Người em giật bắn người khi tay tôi thọc vào âm hộ. Miệng em đầy dâm thủy mà anh phun ra. Tôi kéo cô ấy ngồi thẳng dậy, tôi đứng dậy