Gấm Kami

Ko che Ác dâm em gái dáng đẹp bướm hồng như Gấm Kami

Ác dâm em gái dáng đẹp bướm hồng như Gấm Kami

Ác dâm em gái dáng đẹp bướm hồng như Gấm Kami, ra cọn đ ngựa đó ở nhà đi báo cảnh sát, xem phim sex không che sắc nét hay chứ có ai biết mình đem xác chết qua đây đâu. Thầy Sô thấy cảnh sát đã tới gần, dục mọi người: Thôi chạy đi, chuyện đâu còn đó. Chút nữa tính sau. Đừng ai để cho cảnh sát bắt được là ở tù không có ngày ra đâu. Tội sát nhân đó. Đúng nhưdự đoán của thầy Sô, toán cầnh sát lái ca nô tới nơi, họ thấy chiếc ghe trôi lờ lững phía trước nên rượt theo, ngay lúc ấy Vinh từ trên ghe nhảy xuống.