Yoriko Otaka

Ko che Địt vợ bạn học bướm khít làm tình giỏi Yoriko Otaka

Địt vợ bạn học bướm khít làm tình giỏi Yoriko Otaka

Địt vợ bạn học bướm khít làm tình giỏi Yoriko Otaka, lực vào mặt trận, vợ bạn vẫn không hoàn toàn thỏa thuê, chí tận, hết nguồn. Lộc hôn Xiểm mà vợ bạn tê tái cảm giác. Bàn tay Lộc sờ soạng vú Xiểm qua làn vải mà ở đây vợ bạn đã rung lên từng tế bào. Cái đít Xiểm hẩy hẩy nhẹ vào cặc Lộc làm vợ bạn ngứa ran khắp lồn. Lộc nâng mặt Xiểm lên hôn mắt, xem phim sex địt nhau không che hôn trán, hôn tóc rồi dìu Xiểm đến nằm ở giường. Lộc đè hẳn lên người Xiểm mà hôn tiếp đôi môi. Tay Lộc sờ soạng vú Xiểm. Nước lồn vợ bạn ứa ra…