Sex mỹ

Mỹ Hai anh em họ hẹn nhau địt toàn thế khó cho sướng lồn Leah gotti

Hai anh em họ hẹn nhau địt toàn thế khó cho sướng lồn Leah gotti

Hai anh em họ hẹn nhau địt toàn thế khó cho sướng lồn Leah gotti, như má đã nói dối với con: ngồi lặt rau ở ngạch cửa, mà má có thể nhìn thấy con bắn ra tùm lum xuống chiếu. Chị Lâm lại im lặng, thưởng thức phim sex loạn luân anh em họ nhẩy nhau miệng chúm chím cười khó hiểu. Hình như chị đang một nửa mắc cớ, nửa hứng tình. Mắt chị bâng quơ nhìn ra ngoài hè, chỗ lu nước gần mấy bụi môn. Có con chim sẻ đứng trên vành chum đựng nước, kêu chíp chíp. Chị liên nghĩ đến những pha làm tình đi khách của chàng, đã làm cho các em có thể ra bốn năm cái;…